Biz Kimiz…

YED ( YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ ) 2011 yılında kurulan YED (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirme ve Destekleme Derneği) Yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösteren, Şirketler, Akademisyenler, Uygulayıcılar ve Yenilenebilir Enerjiyi Benimseyen ve gönül vermiş Bireylerden oluşan bir sivil toplum örgütüdür. YED Fotovoltaik ve Termal Güneş Enerji, Rüzgar Enerji, Hidro Enerji, Biyo Enerji, Jeotermal Enerji, Hidrojen Enerji ve Dalga Enerji alanlarında faaliyet gösterir. YED Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasında ve geliştirilmesine katkı sağlar. Doğal çevrenin korunmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturur. Toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltir. Yenilenebilir enerji alanında çalışmak isteyenlere eğitim programları uygular. Yenilenebilir enerji alanında ülkemiz yararına oluşabilecek her türlü platformda görüş bildirir. YED Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarını ulusal ve uluslararası düzlemde ele alınmasını sağlar. YED faaliyete başladığı günden bugüne kadar çeşitli platformlarda çalıştaylara katılmış ve sektörün beklentilerine cevap verilebilecek raporların hazırlanmasında görev almıştır. Bu zorlu yolda ilerlerken en büyük enerji kaynağımız önce; Yenilenebilir Enerji Kaynakları, sonra da üyelerimizin bize vereceği destekler olacaktır. Temel amacımız : Yenilenebilir Enerjinin Türkiye’ de en önemli enerji kaynağı haline getirmektir.

See what our partners are saying

Thank you guys for all your help and assistance over the years with your products. I would have no hesitation in byuing from you again.

Mark ChapmanProgrammer

Our company has been buying solar energy with this renewable energy supplier for many years. They are the most reliable partners.

Martin MooreManager

Me and my partners have found our relationship with this company to be a very satisfying and mutually beneficial experience. Thank you!

John Snowphotographer

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Gelecek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında
Dalga Gelgit Enerji Sistemleri
Hidrojen Enerji Sistemleri
Bioenerji Sistemleri
Jeotermal Enerji Sistemleri
Hidroelektrik Enerji Sistemleri
Rüzgar Enerji Sistemleri
Güneş Enerji Sistemleri